تلاش چین برای ساخت یک نیروگاه خورشیدی در فضا

  • ۱۴۰۱-۰۷-۰۵