تلاش چین برای کاستن اثرات مخرب تحریم‌های آمریکا در حوزه تراشه سازی

  • ۱۴۰۱-۰۶-۲۸