نیروی دریایی و هوایی چین

تمرکز نیروی دریایی و هوایی چین بر روی پلتفرم‌های تدارکاتی

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۱