فناوری‌های نوین جنگی

تمرکز چین بر توسعه فناوری‌های نوین جنگی

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۶