تمرکز چین بر ۱۲ بخش به‌منظور پیشبرد اقتصاد دیجیتال تا سال ۲۰۲۶

  • ۱۴۰۳-۰۴-۱۰