راکت انداز چینی PHL-03

تمرین ارتش چین با راکت انداز ویژه

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۹