توربین بادی چین با ارتفاع ساختمان ۷۰ طبقه و امکان تأمین برق ده‌ها هزار خانه

  • ۱۴۰۲-۰۶-۱۱