ربات مسلح در نیروی زمینی ارتش چین

توسعه توان رباتیک در نیروی زمینی چین

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۸