توسعه یک توپ گاتلینگ جدید در چین

توسعه یک توپ گاتلینگ جدید در چین

  • ۱۴۰۰-۰۳-۰۱