کامپیوتر چینی

تولید اولین رایانه کاملا بومی در چین

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۳