تولید عناصر محاسباتی کوانتومی با کارایی بی‌سابقه

  • ۱۴۰۱-۱۰-۲۵