تکمیل ایستگاه فضایی و ۴۰ پرتاب از برنامه‌های چین در سال ۲۰۲۲

  • ۱۴۰۰-۱۲-۰۹