تکمیل بزرگترین مزرعه خورشیدی زمین در امارات به دست مهندسین چینی

  • ۱۴۰۳-۰۳-۲۹