هواپیمای C919 چین

 جایگزین داخلی چین برای ایرباس و بوئینگ چیست؟

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۳