جلوس چین بر جای خالی غول‌های نفتی غربی در روسیه

  • ۱۴۰۱-۰۱-۲۰