جنگنده نسل پنجم J-31 چین

جنگنده پنهانکار برای نیروی دریایی چین

  • ۱۴۰۰-۰۳-۲۰