تانک‌ Type99A چین

حضور تانک‌های سنگین چین در منطقه شین‌جیانگ

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۷