دانشمندان چینی برای بازدید از موتور هواپیما کرم خاکی رباتیک ساختند

  • ۱۴۰۱-۰۶-۲۰