دانشمندان چینی برای محافظت از فرودگاه‌ها لیزر دفع پرنده می‌سازند

  • ۱۴۰۱-۰۹-۱۲