دانشمندان چینی لیزر قدرتمندی اختراع کردند که می‌تواند کلمات را در هوا نمایش دهد

  • ۱۴۰۱-۰۹-۲۰