دستگاه چینی تشخیص کرونا

دستگاه ساخت محققان چینی ممکن است آلودگی به ویروس را ظرف 10 دقیقه مشخص کند

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۴