شناور تهاجمی چینی

دو شناور جدید چین در حال آماده شدن

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۴