راه‌اندازی اولین قطار مغناطیسی معلق در هوای دنیا با آهنرباهای دائمی در چین

  • ۱۴۰۱-۱۰-۰۷