گواهینامه‌های دیجیتال کرونا چین

راه‌اندازی گواهینامه‌های دیجیتال کرونا برای سفرهای خارج از کشور توسط چین

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹