راه اندازی ارتباطات زیر آب از راه دور در دریای چین جنوبی

  • ۱۴۰۱-۱۲-۰۶