بیدو ایران چین

رسیدن ایران به توانایی‌های خاص فضایی با کمک «بِی‌دو Beidou» چین

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲
>