صنعت تراشه آمریکا چین

رقابت قدرت‌های جهانی در صنعت تراشه

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۵