فناوری تراشه چین

رویاهای چین در فناوری تراشه با مانعی به نام دولت بایدن مواجه می‌شود؟

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۳