سیستم توپخانه‌ای جدید چین

رویت شدن سیستم توپخانه‌ای جدید چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۷