جنگنده‌ چینی J-16

رویت یک سیستم جدید برای جنگنده‌های J-16

  • ۱۳۹۹-۰۸-۲۲