سوپر میلیاردرهای چین

رکورد افزایش تعداد سوپر میلیاردرهای چین در سال ۲۰۲۰

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲