سوپر میلیاردرهای چین

رکورد افزایش تعداد سوپر میلیاردرهای چین در سال 2020

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲