ساخت ربات انسان‌نمای پرنده برای فعالیت در ایستگاه فضایی

  • ۱۴۰۲-۰۹-۲۹