هواپیماهای پهن‌پیکر مشترک چین روسیه

ساخت هواپیماهای پهن‌پیکر مشترک چین-روسیه از امسال آغاز می‌شود

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۸