ساخت هواپیما و کشتی؛ گام‌های مهم چین در تولیدات پیشرفته

  • ۱۴۰۳-۰۱-۲۱