ساخت پهپادی که به کمک لیزر دیگر نیازی به فرود برای شارژ شدن ندارد

  • ۱۴۰۲-۰۶-۰۹