ثبت اختراع در حوزه فناوری چین

سرعت رشد ثبت اختراع در حوزه فناوری چین 2 برابر متوسط جهانی است

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۵