سرمایه‌گذاری دانشگاه‌های چین در زمینه آموزش صنعت تراشه با هدف خودکفایی

  • ۱۴۰۰-۰۵-۱۸