سهم ۶۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص شهر شانگهای تا سال ۲۰۲۵

  • ۱۴۰۱-۰۹-۲۲