سیستم محاسباتی جدید نیروی دریایی چین برای طراحی کشتی‌های جنگی

  • ۱۴۰۱-۱۰-۲۰