شانگهای به مرکز “اکوسیستم صنعتی هوانوردی غیرنظامی” چین تبدیل می‌شود

  • ۱۴۰۰-۰۷-۰۶