شرکت چینی از رایانه محاسباتی کوانتومی قابل حمل رونمایی کرد

  • ۱۴۰۲-۰۵-۰۱