شنجن نخستین شهر چین با خودروهای کاملا خودران و بدون راننده

  • ۱۴۰۱-۰۹-۱۴