بالگرد بدون سرنشین چینی

عقاب طلایی چین آماده برای صادرات

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۰