عملیات طوفان صحرا

عملیات طوفان صحرا؛ یک بمب اتمی روانی برای فرماندهان چینی

  • ۱۳۹۹-۱۰-۳۰