علوم فضایی چین

فایننشال تایمز: چین در زمینه تحقیق و توسعه، از آمریکا سبقت گرفت

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۵