نسل پنجم اینترنت

فشار به Huawei و ZTE در لایحه دفاعی جدید آمریکا

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۶