فضانوردان چینی موفق به کشت برنج در ایستگاه فضایی تیانگونگ شدند

  • ۱۴۰۱-۱۲-۱۴