فناوری جدید برای حفاظت ماهواره‌ها از حملات ماکروویو

  • ۱۴۰۱-۰۳-۱۱