شرکت نفتی چین

قرارداد 2 میلیارد دلاری فروش نفت عراق به یک شرکت چینی

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۴