شرکت نفتی چین

قرارداد ۲ میلیارد دلاری فروش نفت عراق به یک شرکت چینی

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۴