دختر مالک و مدیر مالی هوآوی

مدیر مالی هوآوی برای رد اتهام همکاری با ایران به دنبال تراکنش‌های بانک HSBC است

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۷